KrF: – Handlingslammelse

Finanspolitisk talsmann Hans Olav Syversen i KrF mener regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett ligger tett opp til handlingslammelse.