Kristiansand uten lokalradio

Ingen av Kristiansands totalt fem lokalradiostasjoner får mandag kveld kringkastet sine programmer.