NAVNEDAGI dag er det Ellinor og Nora som har navnedag. Ellinor er en nordisk omlaging av det franske Eleonore, betydningen er usikker. Nora er en kortform av Eleonora. Det er 2083 kvinner som har Ellinor som første— og 1282 som eneste fornavn. Nora brukes av 6536 kvinner som første- og av 4303 som eneste fornavn. Navnedag i dag har Ellinor Aina Sommerland fra Selåsvatn.