• SKAL SJEKKE: Kirkesjef Anne Kirsten Ringstad vil nå sjekke hvor mye galleriet i Valle kyrkje tåler, slik at de som sitter der i fremtiden kan føle seg trygge. FOTO: JOHS. BJØRKELI

Frykter kirkekollaps

Folk var engstelige under en begravelse i Valle kyrkje fredag. Nå skal soknerådet finne ut hva kirken tåler.