Ifølge Sverre Kjær i skatteetaten gjelder de nye skattereglene ikke utleie av for eksempel hybel. Så lenge utleiedelen av boligen utgjør mindre enn 50 prosent av samlet utleieverdi, er inntektene fortsatt skattefrie som tidligere. Kjær presiserer også at denne nye bestemmelsen må ikke forveksles med reglene om utleie av fritidseiendommer som er uforandret. Her er skattegrensen fortsatt på 10.000 kroner. De nye skattereglene har også sine fradragsbestemmelser. — Direkte kostnader knyttet til selve utleien som for eksempel avertering av boligen eller til advokat for å sette opp en kontrakt går til fradrag. Vanlige vedlikeholdskostnader regnes ikke med.