• FOTO: Frode Lindblom

Nekter å opprette hjelpetelefon

Lillesand kommune har opprettet døgnbemannet hjelpe-telefon og ordføreren avlyser slottsmiddag, mens Kristiansand velger å fortsette som normalt.