• arkiv FOTO: arkiv

Forsinkelser og innstillinger hos bussen

De fleste bussene til Bussen Trafikkselskap er ute på veiene, men man kan vente seg forsinkelser på 20 til 40 minutter.