Flere unge jenter velger døden

I perioden fra 1992 til 2002 har andelen unge jenter som har forsøkt å ta sitt eget liv, økt med nesten 30 prosent, viser en undersøkelse fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).