Flere grove tyverier

Innbrudd og tyveri har preget politiet i dag tidlig.