• I AKSJON: Her er UEH-mannskaper fra Agder på øvelse. Hvert år innebærer tjenesten omkring 100 timer med trening. Politiførstebetjent Øyvind Hægeland (t.h.) har vært med i Utrykningsenheten i 13 år som skarpskytter. Han synes stillingstillegget er latterlig lavt, og krever høyere lønn for sine kolleger. FOTO: Per Kr. Danielsen, Farsunds Avis og Elise Jensen

Søker seg bort i protest

Det er opprør blant politifolk i den spesialtrente Utrykningsenheten i Agder. Samtlige 48 tjenestemenn har nå sendt søknad om frabeordring.