• FORSKJELLSBEHANDLES: Leder av Idrettslaget Høvdingen påtaler at bygda må drifte Høvåghallen samt bane og klubbhus på Hæstadsletta på ren dugnad, mens anleggene i sentrum driftes av kommunen. Styremedlem Anne Røstad er enig, men følger ikke Svendsen i at bygda bør vurdere å flytte til Kristiansand. FOTO: Vidar Fløde

- Flytt Høvåg til Kristiansand

Mens idrettsanlegg i byen drives av kommunen, må Høvåg-bygda drive sine på dugnad.