• KUTT: Nyfødte og deres foreldre bruker for mange bleier og for mye rent tøy. Nå innføres begrensninger. FOTO: Lars Hoen (Arkiv)

Slutt på gratisbleier på barselpostene

Nybakte foreldre i Kristiansand forsyner seg med så mange bleier og så mye rent tøy at det merkes på sykehusøkonomien. Nå må fødekvinner og deres respektive menn selv ta med bleier og tøy til nurket.