Sprengningsuhell på Stoa

5-6 husstander er uten strøm etter et sprengingsuhell på Stoa.