• FORSINKET: Forrige uke prøvekjørte Fædrelandsvennen denne nye motorveistrekningen mot Tjore med Kyrre Lian fra CJV E 18 som guide. Men åpningen av veien drøyer ut. FOTO: Vidar Fløde

Neppe E 18-åpning før torsdag

I løpet av tirsdag kveld håpet veibyggerne på utsatt firefeltsåpning på E 18 i østre enden i Grimstad. Men i natt regnet den bort.