• BEKLAGER AKSJONEN: - I ettertid er det ikke vanskelig å se at undersøkelsen ikke tok tilstrekkelig hensyn til trafikken, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. FOTO: Scanpix / Lars Hoen

Kleppa beklager trafikkundersøkelsen

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa beklager trafikkundersøkelsen Statens vegvesen gjennomførte i Kristiansand for snaue to uker siden.