Kunnskapsministeren: – Det kan ikke kreves egenbetaling for obligatoriske studieturer