Draps­dømt sørlen­ding risi­kerer ny forva­ringsdom etter ny pågri­pelse

foto