foto
Tunnelbas Kim André Ågedal fra Marnardal i styrehuset på boreriggen i enden av Kålåstunnelen. Arbeidet med ny E 39 nord for Lyngdal sentrum er i god driv. Veistrekket er ferdig sommeren 2025. Foto: JARLE R. MARTINSEN

Sprenger seg gjennom ny E 39-tunnel: – Fantastisk jobb