foto
Gull: Levd liv. Foto: Kjersti Øritsland

«Menneske» tema for Mandal Fotoklubb