Har sendt råd til stortingsgruppa. Ikke sikkert de blir hørt.