Søgnes kommunalsjef for oppvekst, Jon Wergeland, sier kommunen etterlyser en mer utfyllende beskrivelse fra eleven som retter krav om erstatning i en mobbesak. Søgnes kommunalsjef for oppvekst, Jon Wergeland, sier kommunen etterlyser en mer utfyllende beskrivelse fra eleven som retter krav om erstatning i en mobbesak. Foto: Arkivfoto

Elev vil ha erstatning etter påstått lærermobbing