• Søgnes kommunalsjef for oppvekst, Jon Wergeland, sier kommunen etterlyser en mer utfyllende beskrivelse fra eleven som retter krav om erstatning i en mobbesak. FOTO: Arkivfoto

Elev vil ha erstatning etter påstått lærermobbing

Søgne kommune har mottatt et prosessvarsel i en mobbesak på vegne av en tidligere elev i grunnskolen.