Vindpark-ulykken: Kollegaer utførte hjerte- og lungeredning