Tangvall Arena er planlagt i to byggetrinn, med en total prislapp på 800 millioner kroner, og ferdigstillelse i 2024. De fire byggene skal romme handel, kontor og leiligheter. Til høyre i bildet ses noe av det planlagte skoletorvet som tilhører nytt skolesenter med videregående skole og ungdomsskole. Tangvall Arena er planlagt i to byggetrinn, med en total prislapp på 800 millioner kroner, og ferdigstillelse i 2024. De fire byggene skal romme handel, kontor og leiligheter. Til høyre i bildet ses noe av det planlagte skoletorvet som tilhører nytt skolesenter med videregående skole og ungdomsskole. Foto: Spiss arkitekter/Wehus 3D design

Satser 400 millioner på Søgnes nye storstue