• Minnemedaljen er preget med foreningens innstifter, biskop Johan Ernst Gunnerus. FOTO: Lars Hollerud

Sommerfuglene ga ham gull

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab bommet ettertrykkelig da kristiansanderen Kai Berggren skulle hedres.