Roskreppfjorden i Sirdal har en vannstand som er 30 meter under det normale. Man kan se tydelig på bildet hvor vannet vanligvis pleier å være. Roskreppfjorden i Sirdal har en vannstand som er 30 meter under det normale. Man kan se tydelig på bildet hvor vannet vanligvis pleier å være. Foto: Nygaard, Kjetil

Fører til høyere strømpriser: Her er vannstanden 30 meter under normalt

Roskreppfjorden er blant vannmagasinene som har ekstremt lav vannstand på grunn av mangelen på nedbør i år. Dette får strømprisene til å skyte i været.