• Slik kan det nye akuttbygget samlokalisert med kommunalt helsehus bli i forlengelsen av dagens bygg inn mot Baneheia. FOTO: Ratio Arkitekter

Fraråder forebyggende helsehus på Eg

Politikerne bør ikke prioritere et helsehus med helsefremmende og forebyggende tjenester i helsebydelen på Eg.