• Slik tenker Snøhetta at Engesland sentrum kan utvikles med aktivitetshus og eneboliger. Til sammen et prosjekt til rundt 50 millioner kroner. FOTO: Skisse: Snøhetta

100 millionersplan for Engesland sentrum

Ildsjeler på Engesland ønsker å bygge for over 100 millioner kroner i utkant-bygda. Torsdag kom hele kommunestyret for å høre.