• Agder politidistrikt opplyser at det har vært en formidabel økning i sedelighetssaker, noe som har medført at etterforsknings- og påtalekapasiteten har vært svært presset. FOTO: Jacob Buchard

Sterk kritikk av politiet etter overgrepsanmeldelse

For halvannet år siden anmeldte foreldrene et overgrep den mindreårige dattera skal ha blitt utsatt for. De er oppgitt over håndteringen av saken. Politiet beklager og viser til stort arbeidspress.