• Jørgen Kristiansen, Kristina Haugeland Kristiansen og sønnene Fredrik (8), Henrik (12) og Oscar (14) slapp alle forpliktelser i Norge, tok ubetalt permisjon og dro til Hawaii for å gå på bibelskole. FOTO: Jacob Buchard

Hjemme fra Hawaii – klar for gjenvalg

Varaordfører Jørgen Kristiansen og familien valgte å ta grep om tidsklemma. I tre måneder har de pleiet tid til hverandre, tro og opplevelser på Hawaii. Nå har han fått energi til å ta gjenvalg til bystyret.