ARENDAL: Det var en meget fornøyd skogskule-rektor Gunnar D. Ose som klappet igjen stresskofferten av tre etter fylkesutvalgets møte i går. Et soleklart flertall ønsket ikke å legge ned Bygland skogskule slik fylkesrådmannen hadde foreslått, heller ikke å fortsette den tradisjonsrike skolen med bare én klasse og ti elever neste år.Også på Åmli og Møglestu videregående skoler var det glede i går. Begge skolene får starte grunnkurs idrettsfag til tross for at det ikke er nok elever til to klasser. Klassen på Åmli videregående skole får riktignok bare ni elever, men det affiserte ikke flertallet i fylkesutvalget i Aust-Agder i går.For Møglestu var det en ekstra gledelig dag i går. Fra høsten kommer skolen til å få en ekstra klasse allmennfag. Per i dag er det ikke nok søkere til mer enn to klasser på denne studieretningen, men naboskolen i Grimstad, Dahlske videregående, har søkere nok til fire klasser. En av disse klassene vil bli overført til Møglestu.— Det er ingen mening i at vi skal ha fire paralleller og stor grad av trangboddhet på Dahlske mens det er for få elever til å få et fullverdig allmennfagtilbud på Møglestu. Her må det sees på inntakskriteriene, ikke minst på geografien, sa Per Åge Nilsen (Ap).Bare Høyres to representanter i fylkesutvalget gikk mot å holde liv i Bygland skogskule og opprette idrettsklasse på Åmli. Høyre mener at der det ikke er nok elever skal det ikke drives kunstig åndedrett for å holde skolene igang.- Vi har ikke klart å fatte et eneste upopulært tiltak i denne fylkestingsperioden. Nå viser regnskapene røde tall. Nå er det på tide å ta noen upopulære, men nødvendige vedtak, sa Sidsel Ostad Halvorsen (H).Foran fylkesutvalgets møte i går var det knyttet størst spenning til om Bygland skogskule ville få lov til å fortsette. Og i tilfelle med en eller to klasser. Etter de søkertallene som foreligger nå vil det bli ti elever på VK I og bare tre på VK II. Kristelig Folkeparti hadde på forhånd gitt uttrykk for at VK II-klassen ikke ville bli satt igang, men fulgte Ap og Senterpartiet i går om å starte begge klassene.- Interessen for skoletilbud i grønn sektor går som en sinuskurve, sa fylkesordfører Jon Fløistad (Sp). - Det vil være galt å legge ned dette tilbudet nå når vi er i bunnen av kurven. Dessuten må utvalget som skal arbeide videre med planene for å utvikle Bygland skogskule komme i gang. Vi må også avvente resultatet av søknaden om å opprette en landslinje ved skolen.Fylkesrådmann Arild Eielsen og undervisningssjef Rita Johnsen måtte tåle kritikk for sin innstilling til fylkesutvalget. De hadde sett bort fra fylkestingets siste vedtak om at Åmli skal ha idrettslinje dersom det ikke er nok elever ti to klasser. Innstillingen gikk på at klassen i Åmli ikke settes igang mens klassen i Lillesand startes.Fylkesrådmann viste til at politikerne hadde fattet mange vedtak som stod i motstrid til hverandre og at administrasjonen hadde prøvd å manøvrere mest mulig fornuftig mellom disse vedtakene. Det gjelder spørsmålet om hvilke klasser som skal startes og graden av oppfylling i klassene.(May 12 1999 10:21AM)