• Her rekker nesten samtlige fylkestingsrepresentanter i Aust- og Vest-Agder opp hånden og viser at de ønsker en sammenslåing av de to fylkene. FOTO: Torbjørn Witzøe

Tviholder på videregående skole

Fylkesordfører Terje Damman (H) og varaordfører Thore Westermoen i Vest-Agder tviler begge på at en kommune bestående av de sju Knutepunkt Sørlandet-kommunene blir stor nok til å overta ansvaret for videregående skoler og kollektivtrafikken.