• FYLKEVEI 45 STENGT: Brøytebilsjåfør Geir Uppstad stengte fylkesvei 45 ved Bjørnevatn i Valle ved tolvtiden lørdag. Rasfaren fra de bratte fjellsidene på strekningen Bjørnevatn - Hallbjønnsekken, samt uværet som vekslet mellom bris og stormkast var årsaken. Trolig åpnes ikke denne fjellstrekningen før mandag. FOTO: Johs Bjørkeli

Rasfare og kraftig vind stenger fylkesvei 45

Fylkesvei 45 mellom Valle og Skafså ble stengt ved Bjørnevatn ved tolvtiden lørdag. Uværet fører til at veistrekningen trolig ikke åpnes før mandag. Noen hyttefolk er nå innesnødd.