Nektes å behandle slagpasienter - fire alvorlig skadet

foto