• Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (i forgrunnen) mener deres varslede reform av bompengeselskapene vil bety lavere takster i bommen eller større rabatt for de med bombrikke. Fylkesleder Arild Birkenes (t.h.) mener det mest sannsynlige for Kristiansand er at neste bompengeperiode som begynner i 2017 blir kortere. Her sammen med stortingsrepresentant Åse Michaelsen under Frps landsmøte på Gardermoen. FOTO: Kjetil Reite

Varsler lavere bomsatser

Frp mener en ny bompengeordning vil bety lavere bomsatser i Kristiansand når nye veier skal bygges de kommende årene. Dette kan bety enormt mye, sier fylkesordfører Terje Damman (H).