Avviser kritikken

Stein Reinertsen er ikke enig med Kjetil Drangsholt i at han på eget initiativ burde ha orientert bispedømmerådet om sitt syn på gjengifte.