• Cato Wiig med flagget som bærer byvåpenet. Bak fulgte ordfører Harald Furre og varaordfører Jørgen Kristiansen, deretter bystyret. FOTO: Kjartan Bjelland

Håndplukket til å bære byflagget

Etter et langt liv som rusmisbruker ble Cato Wiig (45) nykter for fire år siden. Nå betaler han tilbake med iherdig innsats for de svakeste i samfunnet.