• Nye skisser fra danske Juul Frost Arkitekter viser hvordan området på Eg kan utnyttes for å få til en storstilt utbygging av både sykehus og andre helsefunksjoner. Utredning er laget på oppdrag fra Kristiansand kommune. FOTO: Juul Frost Arkitekter

Slik kan Kristiansands stor-sykehus bli

En ny rapport foreslår å bygge nytt sykehus, hotell og private klinikker på dagens sykehusområde.