• STRENG STRAFF: Statsadvokat Beate Rullestad Jansen skjerpet tiltalen under sin prosedyre i tingretten. FOTO: Hallgeir Oftedal

Skjerpet tiltalen - krever streng straff

Aktor skjerpet tiltalen og krevde 5 år og seks måneders fengsel for hovedmannen bak marihuanaplantasjen på Mosby da saken ble avsluttet i Kristiansand tingrett.