• Både busspassasjerer og bilister mener økt satsing på buss er det som kan få parkert flere av bilene.

- Mindre buss når jeg får lappen

Lavere priser, hyppigere avganger og færre forsinkelser er det som skal til for at flere skal reise kollektivt, mener både busspassasjerer og bussjåfør.