• Lærere går oftest på jobb selv om de er syke. FOTO: Sigurdsøn, Bjørn

Sjekk hvem som går på jobb syke

Blant alle yrkesaktive oppgir litt over halvparten at de i løpet av siste år har gått på jobb selv om de var så dårlige at de heller burde ha holdt seg hjemme.