• Ordfører Leiv Rygg (Sp) i Bygland) (f.v), Bjørn Ropstad (Krf) i Evje og Hornnes, Tarald Myrum (Sp) i Valle og Jon-Rolf Næss (Ap) i Bykle. De føler seg tvunget til å starte en utredning rundt en kommuneprosess. FOTO: Steffen Stenersen

Setesdalsordførerne føler seg tvunget til kommunesammenslåing

Allerede fra i høst vil regjeringen legge til rette for regionale prosesser for å få fart på kommunereformen. Ordførerne i Setesdalsdistriktet er skeptiske til tempoet i prosessen.