• Faizullah Muradi kommer likevel ikke til Mandal onsdag på grunn av kluss med dokumentene. Her avbildet i Lecce tirsdag. FOTO: Kjartan Bjelland

Faiz kommer først torsdag

Den afghanske tolken Faizullah Muradi kommer først til Mandal torsdag.