• Kristiansand kan nå få statlig hjelp til å realisere nye satsinger på kollektivtrafikk, gang- og sykkelveier. FOTO: Kjetil Reite

Kristiansand kan få statlige midler til kollektivsatsing

Bare de fire største byene kan i dag få statlige midler til kollektivsatsing. Nå åpnes det for at også Kristiansand kan søke staten om penger til nye kollektivprosjekter.