Frifunnet for det meste

Faren og sønnen ble anmeldt av sine søstre og tanter etter en feide i et Kristiansand-selskap. Nå er de frikjent for de fleste tiltalepunktene, men faren er dømt for å ha tappet selskapet for én million kroner.

— For alle praktiske formål er dette en full frifinnelse fra de beskyldningene han var tiltalt for, sier forsvarer Svein Kjetil Stallemo.

Den omfattende økonomiske straffesaken ble behandlet i Aust-Agder tingrett, og har sin bakgrunn i en familiefeide i Kristiansand. På 80-tallet arvet mannen i 60-årene to bygårder i Kristiansand sentrum sammen med sine to søstre.

I 2008 sparket søstrene broren som styreleder og året etter som daglig leider i eiendomsselskapet. Bakgrunnen var at de mente han hadde tappet selskapet, delvis sammen med sønnen som er i 30-årene.Saken ble anmeldt i 2010 og både far og sønn ble pågrepet. Parallelt har søstrene kjørt sivile saker mot slektningene. For tre år siden dømte lagmannsretten faren til å betale 3,4 millioner kroner til familieselskapet.

I straffesaken skulle påtalemyndigheten føre bevis for underslag av opp mot ti millioner kroner. I hovedsak var dette knyttet til farens handlinger.

— Vi mener det ikke er dekkende å si at dette nesten er en full frifinnelse. Tiltalte er dømt for hovedforholdet i tiltalen. Han har bevisst stjålet penger fra sine søstre ved å instruere regnskapsfører om å oppføre uriktig egenkapital, sier aktor Hilde Almåsstø.

Dommerne har funnet faren skyldig i grovt utroskap av i overkant av én million kroner knyttet til egenkapitalutjamninger i familieselskapet. Han må også betale erstatning for dette til søstrene.

«De nevnte forholdene har pågått over tre år og viser et fast forsett fra tiltaltes side. Utroskapshandlingen er utført overfor to søstre og innebærer et betydelig misbruk av tillit», heter det i dommen.

— Vi vil nå gå gjennom de posteringene som tingretten har vurdert som uriktige, og vurdere om vi skal anke. Men dette dreier seg om en dråpe i havet sammenliknet med de beskyldingene tiltalen gjaldt, sier forsvarer Stallemo.

Faren er ellers dømt for å ha unnlatt å oppgi en inntekt fra selskapet på 700.000 kroner til skattemyndighetene, samt brudd på moms-, og regnskapsloven.

Tingretten slår fast at politiet brøt menneskerettighetene da de lot saken ligge i over ett år fordi andre saker hadde høyere prioritet. Dette medfører at ti måneder av fengselsstraffen på ett år gjøres betinget.

Retten har ikke funnet det bevist at sønnen medvirket til å tappe selskapet. Han er blant annet frikjent for å ha sendt samme regning to ganger og operert med for høyt timetall for arbeid han utførte for selskapet. Det samme gjelder beskylding om å ha unndratt kunst fra en leilighet han disponerte.

— Vi er tilfreds med dommen. Den er grundig og nyansert. Min klient er korrekt frifunnet for alle påstander om å ha gjort noe galt med henhold til utroskap eller kreditorunndragelse overfor selskapet, sier forsvarer Nicolai V. Skjerdal.

Sønnen er kun dømt for brudd på regnskaps- og bokføringsloven. Straffen er satt til 30 dagers betinget fengsel, ut fra politiets lange liggetid i saken.

Statsadvokaten i Agder avgjør om dommen skal ankes.

Les hele saken med abonnement

Fædrelandsvennen ønsker en god og åpen debatt. Her kan du bidra med din mening.