- Dette er skandaløse veiplaner

Onsdag protesterte rundt 40 mennesker mot veiplaner som innholder traseer som berører friluftsområder i Kristiansand.