• Utbyggerne ønsker å legge den nye butikken like ved veien som går inn til boligområdet på Justneshalvøya. I tillegg til butikk, skal det også være forsamlingslokale og parkeringsplasser. FOTO: Fredrik Linge Nygaard (fotomontasje)

Butikkplaner skaper strid i bydelen

1300 har bosatt seg på Justneshalvøya, og nå kommer kravet om butikk og forsamlingslokale. Det skaper strid i bydelen.