• Silje Linnerud mener sykehus og kommuner går glipp av verdifull arbeidskraft når de ikke kan gi heltidsstillinger til nyutdannede. Hun er selv ferdig utdannet sykepleier denne våren og fylkesrepresentant og styremedlem i studentorganisasjonen til Norsk Sykepleierforbund. FOTO: Kjartan Bjelland

Utdanner seg til ufrivillig deltid

Selv om de ønsker å jobbe fulltid, havner flere av sykepleiestudentene ved UiA i deltidsstillinger når de er ferdig utdannet. Universitetet advarer mot at nyutdannede vil reise fra Sørlandet