• Bildet viser anlegget på Hovden fredag. Hoppet skal være tre meter høyt. Gapet mellom hopet og landingsstedet er ni meter. Ringen som det skal hoppes gjennom, er fire meter i diameter. FOTO: tacky.no

- Det kan være farlig, ja

Lørdag arrangeres det snowboardshow på Hovden, der deltakerne blant annet skal hoppe gjennom en brennede ring.