• Vilhelm Krag har sett alle soloppganger over Byfjorden og Odderøya siden 1963. FOTO: Lars Hollerud

Forfattere på flyttefot

Vilhelm Krag overtar plassen til Camilla Collett ved Strandpromenaden, samtidig som hun flyttes til Kilden og plassen som allerede bærer hennes navn.