• Agderbiskop Stein Reinertsen mener reservasjonsretten aldri må "knyttes opp mot småting", men til forhold som handler om liv og død. FOTO: Kjartan Bjelland

«Du endrer ikke et menneskes samvittighet ved tvang»

Biskop Stein Reinertsen sier han ville forsvart legers rett til reservasjon også dersom han ikke delte deres abortsyn.